żłobek
tło
stok tła
uśmiechnięta stokrotka
cień loga
elfy
skrzaty
smerfy
tuptusie
niedźwiadki
smerfy 1
smerfy 2
elf 1
elf 2
huśtawka
pień
balon
piłka

Witamy

Wzór wniosku o rozwiązanie umowy ZL2.pdf

Wzór wniosku o urlopowanie ZL2.pdf

     Informujemy, że przerwa urlopowa w Żłobku "Stokrotka" w 2020 r. planowana jest od 1-19 sierpnia.                                

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań jako podmiot prowadzący rekomenduje i zaleca, by wszystkie żłobki zorganizowane w ramach czterech Zespołów Żłobków zostały zamknięte od 6 maja do czasu, w którym możliwe będzie zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, jednak nie krócej niż do 24 maja 2020 r. Decyzję taką podjęto kierując się możliwością wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i pracowników.

Przez zawieszenie zajęć należy rozumieć nie przeprowadzanie zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych realizowanych w żłobach. 

Ponadto informuję, iż Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID - 19 stanowi m.in., że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, jednak nie dłużej niż do 24 maja 2020 r. 

 

                                              Komunikat!!!

Szanowni Państwo!

 

Podczas konferencji z dnia 24.04.2020r. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski ogłosił  m.in. przedłużenie zawieszenia działalności żłobków do 24.05.2020r.

Wszelkie sprawy administracyjne oraz dotyczące naboru prosimy przekazywać pocztą elektroniczną na adres :

zlobek.stokrotka@wp.pl

numer telefonu: 537 900 966 

       

Komunikat!!!

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie decyzji z dnia 10 kwietnia 2020r.Urzędu Miasta Poznania jako organu prowadzącego samorządowe żłobki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiadamiam, że:

Żłobek „Stokrotka” al. Wielkopolska 21/25

będzie zamknięty do 26 kwietnia 2020r., tym samym ulega zawieszeniu sprawowanie opieki oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych nad dziećmi wwieku do lat 3.

Plakat.pdf

Choroba wywolana koronawirusem UNICEF.pdf

Jak rozmawiac z dzieckiem UNICEF.pdf

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.03.2020 r. w spr. żłobków (1).pdf

Drodzy Rodzice,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci i w związku ze zwiększającym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa COVID-19, w wyniku ogłoszonej decyzji Premiera RP, informujemy, że od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zawieszone zostają zajęcia we wszystkich oferowanych przez miasto żłobkach.

Uprzejmie informujemy, że mają Państwo możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8 roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl .

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie. Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

Druki do pobrania:

OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy-1-1.doc

Z-15A Informacja_styczeń 2018.pdf

ZAS-36_22.01.2018.pdf

Kontakt z administracją żłobka pod nr 537 900 966

 


cudzysłów To jest prawda, to nie bajka
Na naszej żłobkowej łące
Rosną ich tysiące
W swej nazwie sto mają
STOKROTKI się nazywają.

Żłobek "Stokrotka" to przytulne i zaczarowane miejsce, gdzie grupy wiekowe dzieci przyjęły nazwy dobrze znanych bajkowych postaci.

Naszym celem jest

Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla naszych podopiecznych, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo będą rozwijały swoje umiejętności. Rozwijanie aktywności małego dziecka poprzez zabawę oraz poznawanie otaczającego świata. Troska o zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym poprzez codzienny kontakt i wymianę doświadczeń. Otoczenie dziecka ciepłem, opieką i wsparciem bo:

cudzysłów Dziecko jest chodzącym cudem,
jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym""
Phil Brosmans 

 zdrowo jemy, zdrowo rośniemy

ŻYWIENIE DZIECI

Zespół Żłobków Nr 2 bierze udział w programie "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"

Współpracujemy z dietetykiem - specjalistą w zakresie żywienia.

Promujemy zrównoważoną dietę oraz kształtujemy u dzieci właściwe nawyki żywieniowe.

Współtwórcami programu jest:

Zajęcia dodatkowe